Software Sysoft - nabídka produktů


FISPd / FISP4W - Finance soukromého podnikatele
(OS - DOS / WIN)

Program pro vedení finanční agendy soukromého podnikatele zpracovaný podle zásad jednoduchého účetnictví (evidence pro neomezený počet firem). Možnost napojení na pokladní hardware.

MZDYd / MZDY / MZDY4W (OS - DOS / WIN)
Program pro zpracování mzdové agendy pro malé i velké závody
(umožňuje vést více firem). Jedná se o program vytvořený v novém prostředí Xbase++ od firmy ALASKA software. Je to aplikace, která plně využívá prostředí WINDOWS a tím Vás zbaví všech starostí s češtinou, tiskárnami , síťovým prostředím, pamětí a podobně. Pro uživatele, který již pracuje s programem MZDY02 v prostředí DOS je přechod na novou verzi velice jednoduchý - obsah a umístění menu je v podstatě totožné. Navíc je zajištěn i přenos dat mezi oběma verzemi.

FIIS / FIISd / FIIS4W (OS - DOS / WIN)
Progam pro vedení podvojného účetnictí se všemi evidencemi ( sklad, fakturace, pohledávky a závazky, majetek, DPH aj. ). Evidence i pro více firem. Je možno zakoupit pouze účetní modul FII bez dalších evidencí

FIId / FII4W (OS - DOS / WIN)
Pouze účetní modul

SKLAD II (OS - DOS)
Program pro sledování skladu obsahující fakturaci, evidenci DPH, kartotéku zákazníků, evidenci pohledávek, ceníky a pod.
Možnost čtení čárového kódu, tisku paragonů, přenos dat do podvojného účetnictví aj. Lokální verze, síťová verze, lokální verze s pokladnou, síťová verze s pokladnou.

JÍZDY - Deník jízd
Progam JÍZDY slouží pro vedení deníku jízd motorových vozidel (eviduje soukromá i služebni auta). Tiskne deník jízd se všemi potřebnými výpočty. Obsahuje vzdálenosti mezi většími městy a také je možné využít seznam čerpacích stanic, u kterých pravidelně tankujete.

PRACEST - Vyúčtování pracovní cesty
Program slouží k vystavování cestovních příkazů a vyúčtování tuzemských a zahraničních cest. Počítá automaticky stravné, náhrady za použití soukromého vozidla, tiskne cestovní příkazy.
Lokální a síťová verze.

Silniční daň                
Program slouží k vyhotovení přiznání k dani silniční podle zákona č.16/1993 Sb., o dani silniční za příslušné zdaňovací období. Umožňuje vedení několika samostatných subjektů (firem nebo oddělených středisek, počet jednotlivých subjektů není omezen) a v každém z nich zvlášť sleduje údaje, podřízené danému subjektu.

ECR - Pokladna         
Program slouží k přenosu dat mezi počítačem a registrační pokladnou. Spolupracuje s komunikačním modulem pokladny a umožňuje pohodlnější práci s pokladnou a některá její nastavování a zvláště zjednodušuje hromadné naskladňování položek na pokladnu.Umožňuje vedení několika samostatných subjektů (firem, prodejen, skupin nebo oddělených středisek).

Kniha pošty
Tento program slouží k vedení knihy došlé pošty, evidenci odeslané pošty a k vystavování formulářů hromadných podání. Dále slouží k vytištění štítků s popisky nebo adresami, tisku dopisních obálek a k vyplňování poštovních složenek.

Evidence pohledávek
Komplexní evidence výrobního skladu obsahujíci definice složení výrobků a kalkulace cen.

DapF a DapP - Daňová přiznání
Program pro výpočet a vyplnění daňového přiznání fyzických osob
( DAPF ) nebo právnických osob ( DAPP ).

VYZA - Vyúčtování daně ze závislé činnosti
Zpracovává roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a také vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Umí spolupracovat se všemi našimi mzdovými programy (MZDYd, MZDY4W) i s účetními programy (FISPd, FISP4W a FIISd, FIIS4W), ale lze jej používat i samostatně, bez načítání údajů z těchto programů.

Podrobnější popis, ceník a stažení demoverzí můžete získat po kliknutí na logo firmy Sysoft
Vstupte na na stránkky firmy sySOft, která se zabývá vytvářením počítačových programů