Nabízené služby

Zastoupení firmy Anticoro, spol.s r.o.
                 - prodej, výroba, dodávka gastro zařízení
                   a odsavačů par s osvětlením i bez nějZpracování prezentací


Na základě Vámi dodaných hromadných dat (audio, video, digitální podklady)
                                   (textové podklady, fota).

    - statistické souhrny a rozbory napomáhající k
      lepšímu rozložení dalších aktivit
    - prezentaci Vašich dosavadních činností
    - firemní Webové stránky
    - vyhodnocení


Zastoupení softwarové firmy Sysoft pro
                 JIHOČESKÝ KRAJ